செவ்வாய், மே 29, 2012

இன்றைய பொன்மொழி

பெஞ்சமின் பிராங்ளின்

முயற்சி உடையவன் செல்வத்தை அடைகிறான். நல்ல உணவை உண்பவன் ஆரோக்கியத்தை அடைகிறான். உறுதி உள்ளவன் ஒழுக்கம், புகழ், செல்வம் இவற்றை அடைகிறான்.

2 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக