வியாழன், ஆகஸ்ட் 29, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு

புத்தர்

இளைஞர்களே! பெருஞ்செயல்களைச் செய்து
முடிப்பதில் எப்போதும் முன்னேறிச் செல்லுங்கள்.
ஏழைகளிடமும், சமுதாயத்தில் ஒடுக்கப்பட்டவர்களிடமும்
இரக்கம் காட்டும் போது, நமக்கு மரணமே வாய்த்தாலும் கூட,
அவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டுவதே நமது லட்சியமாக இருக்கட்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக