சனி, மே 24, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 111 புணர்ச்சி மகிழ்தல்

கண்டுகேட்டு உண்டுஉயிர்த்து உற்றுஅறியும் ஐம்புலனும் 
ஒண்தொடி கண்ணே உள. (1101)
பொருள்: கண்டும், கேட்டும், உண்டும், மோந்தும், உள்ளும்(தீண்டியும்) அறிகின்ற ஐம்புல இன்பங்களும், அழகிய வளையணிந்த இவளிடத்தில் உள்ளன.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக