சனி, செப்டம்பர் 14, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு

மூத்தோர் சொல்

ஒன்று நடந்துதான் தீரும் என்றால் அதிலே கவலைப்படுவதற்கு என்ன இருக்கிறது?. அது போலவே நடந்து முடிந்தவைகளை நினைத்து வருந்துவதிலும் யாதொரு பயனும் இல்லை.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக