வியாழன், செப்டம்பர் 19, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 86 இகல்


மிகல்மேவல் மெய்ப்பொருள் காணார் இகல்மேவல்
இன்னா அறிவி னவர். (857)

பொருள்: மாறுபாட்டை விரும்புகின்ற தீவினையாளர் வெற்றி பொருந்துவதற்குக் காரணமான நீதி நூற்பொருளை அறியமாட்டார்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக