வியாழன், நவம்பர் 14, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 92 வரைவின் மகளிர்

பொருள் பெண்டிர் பொய்ம்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில்
ஏதில் பிணம்தழீஇ அற்று. (913)
 
பொருள்: கொடுக்கும் பொருளையே விரும்பும் பொது மகளிரின்(விலை மகளிரின்) பொய்யான முயக்கம்(காதல்), பிணம் எடுப்பவர் ஒரு இருட்டறையில் முன் பின் அறியாத பிணத்தைத் தழுவி உறவு கொண்டது போலாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக