ஞாயிறு, நவம்பர் 10, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 91 பெண்வழிச் சேறல்


அறவினையும் ஆன்ற பொருளும் பிறவினையும்
பெண்ஏவல் செய்வார்கண் இல். (909)

பொருள்: அறச்செயலும், பொருட்செயலும் இன்பச் செயல்களும் மனைவியின் ஏவல் வழி நடப்பவரிடத்தில் உண்டாகாது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக