வியாழன், ஜூலை 18, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 80, நட்பு ஆராய்தல்குடிப்பிறந்து தன்கண் பழிநாணு வானைக் 
கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் நட்பு (794)

பொருள்: உயர்ந்த குடியில் பிறந்து தன் மீது பிறர் கூறும் பழிக்கு அஞ்சுபவனைச் சில பொருள்களைக் கொடுத்தாவது நட்புச் செய்துகொள்ளல் மிகச் சிறப்புடையதாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக