புதன், ஜூலை 24, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 80, நட்பு ஆராய்தல்

மருவுக மாசுஅற்றார் கேண்மை, ஒன்றுஈத்தும் 
ஒருவுக ஒப்புஇலார் நட்பு. (800)
பொருள்: குற்றமற்ற நல்லவரின் நட்பையே கொள்க. தீயோர் நட்பை அவர் வேண்டிய ஒன்றைக் கொடுத்தாவது கைவிடுக.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக