வெள்ளி, ஜூலை 26, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்


அதிகாரம் 81 பழைமைநட்பிற்கு உறுப்புக் கெழுதகைமை; மற்றுஅதற்கு 
உப்புஆதல் சான்றோர் கடன் (802)

பொருள்: நட்பிற்கு அவயவங்களாக இருப்பவை நண்பர் உரிமையோடு செய்வனவாகும். அதனால் அந்த உரிமைக்கு இனியராதல் சான்றோர்க்கு முறைமையாகும்.


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக