சனி, ஜூலை 20, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 80, நட்பு ஆராய்தல்


கேட்டினும் உண்டுஓர் உறுதி கிளைஞரை 
நீட்டி அளப்பதுஓர் கோல். (796)

பொருள்: ஒருவனுக்குக் கேடு வந்தபோதும், அதன் மூலம் அவன் பெறக்கூடிய ஒரு நல்லறிவு உண்டு. அக்கேடு தன் நண்பர்களைத் துல்லியமாய் அளத்தற்குரிய ஓர் அளவு கோலாய்ப் பயன்படும்.


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக