திங்கள், ஜூலை 07, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 115 அலர் அறிவுறுத்தல்

களித்தொறும் கள்உண்டல் வேட்டுஅற்றால் காமம் 
வெளிப்படும் தோறும் இனிது. (1145)

பொருள்: மகிழ்ச்சி பெருகப், பெருக கள்ளைக் குடிப்பவன் தொடர்ந்து குடுக்க முனைவது போல, எனது காதலரால் எனது காமம் பலர் அறிய இன்பம் அளிக்கிறது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக