செவ்வாய், ஜூலை 15, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 116 பிரிவாற்றாமை
 
 
அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும் 
பிரிவுஓர் இடத்து உண்மை யான். (1153)

பொருள்: அறிவுடைய காதலரிடம் ஒரு சமயம் பிரிவு ஏற்படும் என்றே தோன்றுகிறது. அதனால் அவர் 'பிரியேன்' என்று சொன்ன சொல்லையும் என்னால் நம்ப முடியவில்லை.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக