வியாழன், ஜூலை 03, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 115 அலர் அறிவுறுத்தல்

அலர்எழ ஆர்உயிர் நிற்கும்; அதனைப் 
பலர்அறியார் பாக்கியத் தால். (1141)
பொருள்: எங்கள் காதலைப் பற்றி ஊர் முழுவதும் பேச்சு எழுவதால்,  தேவையான சக்தி கிடைப்பதால் எங்கள் அரிய உயிர் போகாமல் உள்ளது. எங்கள் நல்வினைப் பயனால் இது நடைபெறுகிறது. இதைப் பலரும் அறியவில்லை.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக