வெள்ளி, ஏப்ரல் 19, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 70, மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல்

'பழையம்' எனக்கருதிப் பண்புஅல்ல செய்யும் 
கெழுதகைமை கேடு தரும். (700)

பொருள்: 'அரசனுக்கு யாம் பழைமையானவராய் உள்ளோம்' எனக் கருதி தகுதியில்லாதவற்றைச்  செய்யும் உரிமை அமைச்சருக்குக் கேட்டைத் தரும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக