திங்கள், மே 20, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 74, நாடு

பல்குழுவும் பாழ்செய்யும் உட்பகையும் வேந்துஅலைக்கும் 
கொல்குறும்பும் இல்லது நாடு. (735) 
பொருள்: பல வகையாக மாறுபடும் கூட்டங்களும், உடனிருந்தே அழிவு செய்யும் பகையும், மன்னனை வருத்துகின்ற கொலை வெறியுள்ள குறுநில மன்னரும் இல்லாதது நாடு.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக