வெள்ளி, அக்டோபர் 03, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 124 உறுப்பு நலன் அழிதல்

 
 
தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும் 
மணந்தநாள் வீங்கிய தோள். (1233)
 
பொருள்: காதலரோடு கூடியிருந்த காலத்தில் பூரித்திருந்த தோள்கள் இப்போது மெலிந்து அவருடைய பிரிவை ஊருக்கு நன்றாகத்  தெரிவிப்பன போல் உள்ளன.


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக